Z chęci pomocy (nie tylko) dzieciom

Misja naszej fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom HABILIS została utworzona w 2020 roku. Profil działania fundacji jakim jest pomoc osobom niepełnosprawnym w każdym wieku spowodował, że jednym z głównych celów statutowych jest zdobywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację - głównie dzieci, ochrony zdrowia, w tym wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

Wyjątkowym polem działalności Fundacji jest organizacja całodobowej opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju.  

Dodatkowymi obszarami działania są: 

  • udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym udzielanie pomocy społecznej,
  • zwiększenie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Więcej o fundacji habilis

 

 

Sprawdź możliwości dofinansowania

LogoLogo

Nadchodzące kursy

Wszystkie kursy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Zapisz się na kurs

Notice: Undefined offset: 8 in /home/users/fundacjahabilis/public_html/templates/default/_zapisz-kurs-home.php on line 10
Formularz kontaktowy